Budite strastveni u biznisu. U vreme savremenih tehnologija,
strast je jedina stvar koja vam omogućava da budete u korak sa vremenom. – Jack Welch